Contact

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

(Cinémathèque Nationale — Institut Audiovisuel)

Rue Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa
POLOGNE

Tél. : + 48 22 380 49 00 ou 02
Fax : + 48 22 380 49 01
Email : sekretariat@fina.gov.pl
Numéro identifiant TVA : 521-378-48-38